top of page

ZKOUŠKA
profesní kvalifikace
Tatér/tatérka 

rekvalifikacni kurz tater plzeň

Ve studiu máte možnost vykonat zkoušku z profesní kvalifikace tatér/tatérka kód 69-034-M

Tato zkouška je uskutečňována podle Živnostenského zákona č. 179/2006 Sb. odstavec G, o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) pod autorizovanou osobou s udělenou autorizací u Ministerstva zdravotnictví.

Autorizovanou osobou je Mgr. Petra Nedvědová.

Seznam autorizovaných osob naleznete zde

Po vykonání zkoušky získáte  osvědčení o získání profesní kvalifikace pro pracovní činnost Tatér, odpovídající úrovni 4 Evropského rámce kvalifikací ( EQF ). Toto je potřebné k získání živnostenského oprávnění k provozování  „Činností, při kterých je porušována integrita lidské kůže”.

(Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. – Příloha č. 2 – Živnosti vázané).

Rekvalifikační kurz není podmínkou pro přihlášení ke zkoušce.

Požadavky na žadatele o vykonání zkoušky: vyučení nebo rekvalifikační kurz v oboru kosmetička nebo zkouška z profesní kvalifikace Kosmetička, zdravotní způsobilost, platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství.

Zkouška je realizována v souladu s hodnotícím standartem dle Národního pedagogického institutu České republiky. Kvalifikační a hodnotící standart naleznete níže.

Kvalifikační standard

Hodnotící standard 

Zkouška se skládá z písemného testu a praktické části. Test ověřuje znalosti dermatologie a somatologie. V praktické části zkoušený provede aplikaci tetování včetně komunikace s klientem o průběhu tetování a následné péči. (viz hodnotící a kvalifikační standart) 

Trvání zkoušky je cca 4 hodiny

Cena zkoušky 8000,-

Pro přihlášení ke zkoušce napište na mail soulonfire.tattoo@gmail.com

Pokud není aktuálně vypsaný žádný termín zkoušky, domlouvá se zkoušející s uchazečem individuálně. Zkouška proběhne nejpozději 3 měsíce od přijetí přihlášky.

bottom of page