top of page

ZKOUŠKA
profesní kvalifikace
Tatér/tatérka 

rekvalifikacni kurz tater plzeň

Zkouška z profesní kvalifikace tatér/tatérka

kód 69-034-M

Zkouška je realizována v souladu s hodnotícím standardem dle Národního pedagogického institutu České republiky. Kvalifikační a hodnotící standart naleznete níže.

Kvalifikační standard

Hodnotící standard 

Autorizovanou osobou je Mgr. Petra Svoboda.

Seznam autorizovaných osob a aktuálních vypsaných termínů naleznete zde

Rekvalifikační kurz není podmínkou pro přihlášení ke zkoušce.

Zkouška slouží k ověření znalostí a dovedností nehledě na to, kde byly získány. K přípravě můžete využít Přípravu ke zkoušce.

Požadavky na žadatele o vykonání zkoušky:

vyučení nebo rekvalifikační kurz v oboru Kosmetička nebo zkouška z profesní kvalifikace Kosmetička, zdravotní způsobilost

Zkouška je uskutečňována podle Živnostenského zákona č. 179/2006 Sb. odstavec G, o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) pod autorizovanou osobou s udělenou autorizací u Ministerstva zdravotnictví.

Po vykonání zkoušky získáte  osvědčení o získání profesní kvalifikace pro pracovní činnost Tatér/Tatérka, odpovídající úrovni 4 Evropského rámce kvalifikací ( EQF ). Toto je potřebné k získání živnostenského oprávnění k provozování  „Činností, při kterých je porušována integrita lidské kůže”.

(Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. – Příloha č. 2 – Živnosti vázané).

Osvědčení o profesní kvalifikaci s mezinárodním dodatkem pro práci v EU.

Zkouška se skládá z písemného testu, ústní zkoušky a praktické části. Test ověřuje znalosti dermatologie a somatologie. V praktické části zkoušený provede aplikaci tetování včetně dodržení hygieny, komunikace s klientem o průběhu tetování a následné péči. Dále bude prověřena znalost první pomoci s důrazem na šokové stavy a orientace v legislativním minimu. (viz hodnotící a kvalifikační standart) 

Trvání zkoušky je cca 4 - 6 hodin

Cena zkoušky 8000,-

Pro přihlášení ke zkoušce napište na mail soulonfire.tattoo@gmail.com

Pokud není aktuálně vypsaný žádný termín zkoušky, domlouvá se zkoušející s uchazečem individuálně. Zkouška proběhne nejpozději 3 měsíce od přijetí přihlášky.

bottom of page